Hem > Kunskap > Innehåll

I Japan har vård blivit en riktigt självständig disciplin.

May 23, 2019

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är en viktig punkt i omvårdnadsarbetet, vilket står i skarp kontrast till sjuksköterskor i andra länder som är upptagna i det rutinerade arbetet (som sängar, injektioner, läkemedel etc.) och alienererande patienter.

1. Vårdhanteringssystemet är ljud och funktionerna är tydliga. Sjukhuset deltar i affärsbeslut med läkemedelsavdelningen, vårdavdelningen och institutionen för affärer som pelarna i sjukhushanteringen.

2. Utveckla tydliga mål för vård. Med tanke på patientcentrerad vårdhantering har japanska sjukhus tydliga mål och mål för vård.

3. Sjukvårdsladdsystemet ger skydd för vårdhantering. Japans "medicinska lag" anger tydligt att alla typer av medicinska institutioner måste bestämma standarden på vårdavgifterna enligt andelen patienter och vårdpersonal. Laddningssystemet innehåller två standarder: benchmark care och nytt vårdsystem och hjälpsystem.

Obs! Baslinjen vård är att bestämma andelen patienter och vårdgivare i olika medicinska institutioner, det interna sammansättningsförhållandet mellan vårdpersonal och andelen patienter och vårdgivare.

Det nya vårdsystemet och hjälpsystemet är föremål för ytterligare sjukvårdsavgifter, förutsatt att förhållandet mellan patienter till sjuksköterskor och potentiella sjuksköterskor är 2: 1 eller 2,5: 1, och sjuksköterskorna är sjuksköterskans huvudkropp.

4. Vårdmodellen bygger på integrerad vård, kombinerat med ansvarssystem och funktionssystem. Vårdarbetet utförs på patientcentrerad basis. Dess största funktion är den höga kvaliteten på vården och det noggranna arbetet, särskilt den grundläggande vården.

5. Japanska sjuksköterskor är anställda som liknar dem i Kina. Det finns fler sjuksköterskor på sjukhuset, som står för 72,2% av den sysselsatta befolkningen, följt av sjuksköterskor som är anställda i allmänna kliniker och står för 20,9%. Resten finns på platser som hälsocenter.

6. I Japans kliniska omvårdnadsarbete är åldern 25-34 år och står för 38,3%, följt av sjuksköterskor i åldern 35-44 år, som står för 24,7%. Sjuksköterskor under 25 år stod för 17,4%. Sjuksköterskor i åldern 45-54 stod för 9,6%. Sjuksköterskor över 55 år står för 10%.