Hem > Nyheter > Innehåll

Vilka är de vanliga kliniska symptomen på senil anemi?

Dec 13, 2019

1. Symtomen på mental och senil anemi kan inkludera agitation, likgiltighet, glömska, sömnlöshet, ibland mental störning, villfarelse och hämning.

2. Nervar, inklusive yrsel, yrsel, obalans, onormal känsla, synstörning, inkontinens av avföring och urin.

3. I hjärt- och kärlsystemet, på grund av minskningen av syrehalten i blodet, inkluderar symtomen på anemi hos äldre ofta angina pectoris, minskad hjärtsproduktion, panik, andnöd, hjärtdystrofi, hjärtförstoring, systolisk murmur, som kan försvinna efter korrekt behandling. Perifera kärlsjukdomar såsom intermittent claudication var mer betydelsefulla.

4. Spjälkning har ofta anorexi, dyspepsi, förstoppning eller diarré, glossit, stomatit, onormal smak och intermittent dysfagi vid svår järnbristanemi.

5. Vid annan megaloblastisk anemi eller pernicious anemi är låg feber, mild gulsot, akut kombinerad degeneration av mjälte, ryggmärg och perifer nervgeneration vanligare än hos vuxna. Dessa är vanliga symtom på anemi hos äldre.

Ovanstående handlar om de vanliga symtomen på anemi hos äldre, jag tror att du vet något om det. När den gamle mannen har anemisymtom måste han gå till sjukhuset för behandling omedelbart för att inte missa den bästa tiden för behandling.

Underpad Bed Protector